"Du får inte vara med oss"("Utanför")

Premiär den 2 maj 1970 på

NBV-festivalen i Linköping

Handikappjas.jpg

I rollerna:

Christer Bruhn och Ewa Munther

Regi: Ann.May Söderström

" Du får inte vara med oss" var från början ett beställningsarbete, som tog upp de handikappades problem i samhället. Vid en s.k. hearing med Motala Kommun och DHR ombads NTO:s teatergrupp(nuvarande Motala Teaterverkstad) att spela ett kort stycke. Vid mötet diskuterades hur stan skulle kunna göras om för att underlätta för de handikappade och gruppen framförde ett stycke som handlade om en rullstolsburen som inte kom in någonsatans. Ett lika angeläget som känsligt ämne och rädslan för att det hela skulle bli för patetiskt var stor, men det hela fick ett positvit bemötande som gav mersmak. Föreställningen vidareutvecklades och till sin hjälp i det fortsatta jobbet tog gruppen förutom tidningsartiklar och intervjuer med ungdomar inom DHR, också en bok som hette just "Du får inte vara med oss" och var skriven av en dam som själv var handikappad och hette Tyra Eriksson. Från boken hämtades bl.a. en mycket effektfull jämförelse mellan en cykel och en rullstol, som arbetades in i den nya versionen av pjäsen.

Den andra maj 1970 spelades pjäsen upp på den regionala NBV-festivalen i Linköping och fick även där ett positivt bemötande. Juryn karakteriserade pjäsen som "reportageteatar" och gruppen kvalificerade sig för vidare deltagande till NBV-fesativalen i Västerås. Den fortsatta historien om "Du får inte vara med oss" har sina mer eller mindre lustiga poänger.

Efter framgången i Linköping tog Ann-May Söderström mod till sig och skrev ett brev till författarinnan av boken, där hon berättade om pjäsen och ungdomarna som spelade den och skickade även med manuskriptet. Reaktionen från bokens författarinna blev dock fjärran från positiv; hon krävde att den inrte skulle få spelas mer, hotade med stämning, hävdade att ingenting i manus var speciellt trovärdigt och skrev dessutom brev till självaste utbildningsministern. Han tog dock parti för NTO-ungdomarna och eftersom han själv skulle åka till NBV-festivaklen föreslog han att författarinnan skulle komma själv till Västerås och delta i den efterföljande debatten om pjäsen, som skulle få äran att inleda hela festivalen. Hemma i Motala ledde dessa bekymmer till gråt och förtvivlan, men till slut skrev Ann-May till Tyra Eriksson och talade om att gruppen trots allt ändå skulle spela pjäsen en sista gång på festivalen. Författarinnan hörsammade inte erbjudandet om att åka gratis till Väsrterås och se pjäsen. Till festivalen döpte man om den till "Utanför" där den spelades för sista gången, som man lovat. NTO:s teatrergrupp blev därefter stämda, men detta togs inte upp av författarförbundet. Bortsett från att "Du får inte vara med oss" fick ett något snöpligt slut efter allt hårt arbete som lagts ner, så blev festivaldeltagandet i Västerås en ny succé. Ann-May tilldelades ett pris - en keramikrelief kallad "NBV-aktören" för sitt entusiasmerande och skickliga ledande av en ungdomsgrupp i teaterverksamhet. Vidare kan vi saxa följande citat ur Västmanlands Länstidning: Föreställningen var gjord som arenateater med publik på tre sidor och spelades utan dekor, men pantomimiskt uppslagsrikt och livfullt. Ett sympatiskt grupparbete som gav debattstoff och som grep tag genom allvaret i sin vädjan för dem som lever mitt ibland oss, men öndå utanför.

 
stäng